Oferta

NASZA OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PAŃSTWA FIRMY

Chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą ofertę kompleksowej obsługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. W ramach umowy:

 • szkolenia wstępne BHP w ramach instruktażu ogólnego
 • szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i pracowników
 • organizacja i prowadzenie tematycznych szkoleń z zakresu BHP i P.POŻ.
 • całościowy nadzór nad BHP i P.POŻ. w zakładzie pracy
 • prowadzenie okresowych analiz stanu BHP i P.POŻ.
 • teoretyczne i praktyczne wsparcie pracodawcy w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy poprzez kompleksową obsługę pod względem BHP i P.POŻ.
 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP i P.POŻ. (ZUS, PIP, Sanepid, GUS, PSP)
 • monitorowanie zmian w prawie oraz informowanie o najnowszych wchodzących przepisach
 • analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych oraz bezpieczeństwa pożarowego
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad BHP i P.POŻ.
 • audyty i kontrole stanowisk pracy pod kątem BHP i P.POŻ.
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • organizacja i przeprowadzanie szkoleń P.POŻ. dla wytypowanych pracowników odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szkolenia z zakresu metodyki udzielania instruktażu stanowiskowego
 • szkolenia w zakresie minimum sanitarnego
 • szkolenia specjalistyczne do uzyskania uprawnień
 • szkolenia z zakresu pedagogiki i psychologii
 • wsparcie psychologiczne dla pracodawców i pracowników
 • przeglądy budynków w zakresie dostosowania do przepisów BHP i P.POŻ.
 • współpraca z organami nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy PIP i PIS
 • doradztwo w zakresie BHP i prawa pracy
 • doradztwo w zakresie doboru odzieży oraz środków ochronny indywidualnej i zbiorowej

oraz wszystkie inne czynności wchodzące w zakres obowiązków służby BHP w zakładzie pracy

Cena za wyżej wymienione usługi uzależniona jest od zakresu prowadzonej przez Państwa działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników. Potrafimy dostosować się do Państwa potrzeb oraz warunków panujących na rynku.
Rzetelność i solidność w parze z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz pełna dyspozycyjność to nasze nadrzędne cechy. Zapewniamy, że nasza oferta będzie konkurencyjna.

Zapraszamy do współpracy.


NASZA OFERTA SZKOLENIOWA DLA PAŃSTWA FIRMY

Chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą ofertę szkoleniową, która wciąż jest wzbogacana i rozbudowywana w zależności od zapotrzebowania naszego klienta. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stale podnosimy swoje kwalifikacje oraz aktualizujemy nasze uprawnienia, aby w każdej chwili być gotowym służyć Państwu pomocą.
Pragniemy poinformować, że w naszej ofercie znajdują się szkolenia okresowe dla pracodawców i pracowników z całego zakresu BHP oraz P.POŻ. Korzystając z naszej oferty macie Państwo gwarancję, że szkolenia przeprowadzane przez naszą placówkę będą profesjonalne i prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych fachowców z dziedziny BHP, przeciwpożarowej, prawa pracy, pierwszej pomocy, pedagogiki i psychologii. W ramach naszych usług wykonujemy m.in:

 • instruktaż wstępny ogólny – przeznaczony dla nowoprzyjętych pracowników
 • okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych
 • okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • szkolenie metodyczne dla instruktorów prowadzących instruktaż stanowiskowy BHP
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szkolenia z zakresu pedagogiki i psychologii

Ceny za wyżej wymienione szkolenia uzależnione są od zakresu prowadzonej przez Państwa działalności oraz liczby szkolonych pracowników. Potrafimy dostosować się do Państwa potrzeb oraz warunków panujących na rynku.
Rzetelność i solidność w parze z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz pełna dyspozycyjność to nasze nadrzędne cechy. Zapewniamy, że nasza oferta będzie konkurencyjna.

Zapraszamy do współpracy.