Biuro Konsultingowo – Usługowe BHP Piotr Troka

ul. Stoczniowców 7B
84-230 Rumia
NIP: 588-199-11-33
REGON: 221716368

e-mail:
tel.kom.:
+48 535 077 116 Piotr Troka
+48 535 055 117 Katarzyna Troka
+48 600 117 322 Dawid Treppa
+48 731 117 322 Anna Nowaszczuk

tel./fax.:
+48 58 671 60 07

Formularz kontaktowy

Podaj swój adres e-mail
Podaj temat wiadomości
Podaj treść wiadomości
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO, przez Biuro Konsultingowo - Usługowe BHP Piotr Troka z siedzibą w Rumi 84-230, ul. Stoczniowców 7B NIP: 588-199-11-33 REGON: 221716368. Biuro Konsultingowo - Usługowe BHP Piotr Troka informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO i przetwarza dane osobowe w celach świadczenia usług, z których korzysta właściciel danych osobowych, w szczególności świadczenia usług doradztwa, sprzedaży, monitoringu oraz w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych. Każda osoba ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania zaprzestania przetwarzania ich w ogóle w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do Biuro Konsultingowo - Usługowe BHP Piotr Troka na piśmie.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia oraz wykonywania umowy oraz do dokonania oceny ryzyka – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
Oświadczam, że jestem zainteresowany usługami świadczonymi przez Biuro Konsultingowo – Usługowe BHP Piotr Troka z siedzibą w Rumi przy ul. Stoczniowców 7 B (dalej zwany Biuro BHP) i tym samym wyrażam zgodę na jednorazowe przetworzenie przez Biuro BHP moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu przekazania odpowiedzi na wysłane zapytanie. Administratorem danych osobowych jest Biuro BHP. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że jeśli nie łączą nas inne umowy, dane będą przetwarzane doraźnie do chwili przekazania informacji odnośnie wysłanego zapytania.